قطب شمال کانادا یکی از دیدنی ترین مکان های روی زمین است. که تعداد کمی از آن بازدید می کنند، همچنین یکی از آخرین مناطق وسیع و دست نخورده روی این سیاره است. قطب شمال با زیبایی خام در هر نقطه، مکان شگفتی بی…